SERVICEVOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Odder Being. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Odder Being. Odder Being biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan onze "Service" en stem je ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of contentbijdragers zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stem je ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag je de website niet bezoeken of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

 

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont, of dat je meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont en dat je ons jouw toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder jouw verantwoordelijkheid toe te staan deze site te gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag je bij het gebruik van de Service wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Je mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Services.

 

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

Je begrijpt dat jouw content (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken omvat; en (b) wordt aangepast om te voldoen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

Je stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

 

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

 

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN EN DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens onze Leverings- en retourvoorwaarden.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op jouw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar ons eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om het aanbod van elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig voor zover dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door jou is gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, proberen we je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. Je stemt ermee in jouw account en andere informatie, inclusief jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we jouw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Bekijk voor meer informatie onze Leverings- en retourvoorwaarden.

 

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS

Het is mogelijk dat we je toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden en geen controle of zeggenschap hebben.

Je erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gevolg van of in verband met jouw gebruik van optionele tools van derden.

Voor zover je optionele tools gebruikt die via de site worden aangeboden, is dit geheel voor jouw eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe provider(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

 

ARTIKEL 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

ARTIKEL 9 – COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke informatie instuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal instuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stem je ermee in dat we op elk moment en zonder beperking alle opmerkingen die je naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht dit te doen, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .

Je stemt ermee in dat jouw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je stemt er verder mee in dat jouw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele opmerkingen. Je bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die je maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derde partij zijn geplaatst.

 

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Persoonlijke informatie die je via de winkel indient, wordt beheerst door ons Privacybeleid.

 

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je een bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website, moet worden opgevat om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

ARTIKEL 12 – ONGEOORLOOFD GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het je verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om anderen lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden toepassingen.

 

ARTIKEL 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of garanderen niet dat jouw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

Je stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder je hiervan op de hoogte te stellen.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan jou worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zijn Odder Being, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, al dan niet gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een van de diensten of producten die via de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als deze op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximaal toegestane omvang door de wet.

 

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

Je stemt ermee in om Odder Being en eventuele gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of jouw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

 

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen.

 

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of door ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat je onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer je stopt met het gebruik van onze site.

Als je naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat je hebt gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen we je dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

 

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen tussen jou en ons, zowel mondeling als schriftelijk (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden kunnen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou Services leveren, worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

 

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Je voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat je die wijzigingen accepteert.

 

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Odder Being is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 66907721.

Postadres:

Odder Being

Huibertplaat 103

8032 DK Zwolle

Nederland

Voor vragen over de servicevoorwaarden kun je contact opnemen via contact@odderbeing.com.

nl_NLNederlands